ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Publikācija

Cilvēktiesībām veltītas publikācijas Latvijas Universitātes 76. Konferences rakstu krājumā

Latvijas Universitāte

2018. gada jūnijā iznācis kārtējais Latvijas Universitātes zinātniskās konferences rakstu krājums, kurā apkopoti referāti tiesību zinātnē. Tā kā šogad konferences laikā norisinājās arī Centrālās un Austrumeiropas tiesībzinātnieku tīkla darbs un sekcijas, tad arī pašam rakstu krājumam dots atbilstošs nosaukums “Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi”.

Kaut arī atsevišķa nodaļa cilvēktiesībām šajā rakstu krājumā nav veltīta, vairākās tajā iekļautajās publikācijās aplūkoti ar cilvēktiesībām saistīti jautājumi. Šajā kontekstā būtu minamas, piemēram, šādas publikācijas:

  • Modrīte Mazure-Vucāne Bāriņtiesa kā bērnu tiesību aizsardzības iestāde: potenciālā efektivitāte
  • Lolita Bērziņa Samērīguma meklējumos: tiesības tikt aizmirstam un izteiksmes brīvība
  • Armands Smans Procesuālās līdztiesības principa izpratne kriminālprocesā
  • Gunārs Kūtris Cilvēktiesību ievērošana mantiskajos jautājumos kriminālprocesā

Viss rakstu krājums pieejams tiešsaistē Latvijas Universitātes mājaslapā. Turpat pieejamas arī publikācijas, kas saistītas ar citām universitātes iepriekš rīkotajām konferencēm. 

Latvijas Universitātes zinātniskās konferences tiesību zinātnei veltītās sekcijas līdz šim norisinājušās katru gadu februārī Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Ar aktuālākajiem jaunumiem saistībā ar Latvijas Universitātes zinātnisko konferenci iespējams iepazīties Latvijas Universitātes mājaslapā.