ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Pētījums

CPT: Eiropas cietumi ir pārpildīti

2022. gada aprīlī Eiropas Padome sadarbībā ar Lozannas Universitāti publicēja ikgadējo cietumu sistēmas statistikas rādītāju pārskatu. Tas atspoguļo cietumu populācijas un citu nozīmīgu statistiskas datu izmaiņas uz 2021. gada 31. decembri un sniedz vērtīgu pārskatu par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz situāciju Eiropas cietumos. Vienlaikus savu ikgadējo ziņojumu izdeva arī Eiropas Padomes Komiteja pret spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos vai sodu (CPT). Kopējais abu ziņojumu secinājums ir šāds: neskatoties uz nelielu ieslodzījuma vietās esošo personu skaita samazinājumu 2021. gadā, Eiropas cietumi vēl joprojām ir pārpildīti.

Larry Farr / Unsplash

2021. gadā cietumu populācija ir nedaudz samazinājusies

Saskaņā ar SPACE I[1] (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe) ziņojumu[2] 2021. gada 31. janvārī 49 Eiropas padomes dalībvalstu cietumu administrāciju pārziņā[3] atradās 1,414,172 personas, kas nozīmē, ka vidēji Eiropā ieslodzītas ir 102 personas uz 100 000 iedzīvotāju, vidēji par trim personām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Latvijā šis skaitlis ir krietni virs vidējā - 160,5 personas uz 100 000 iedzīvotāju.

COVID-19 pandēmija 2021. gadā palīdzēja samazināt populāciju Eiropas cietumos. Ieslodzīto skaits samazinājies trīs galveno iemeslu dēļ: pārvietošanās ierobežojumu dēļ samazinājās noteiktu noziegumu skaits, tiesu sistēmas darbība palēninājās un dažās valstīs COVID-19 izplatības cietumos samazināšanas dēļ tika ieviesti pirmstemiņa atbrīvošanas mehānismi.  

Kopumā par 5.3% samazinājās arī apdzīvotības blīvums Eiropas cietumos (no 90.2 līdz 85.4 ieslodzītajiem uz 100 vietām). Tomēr sešās Eiropas Padomes dalībvalstīs cietumu pārapdzīvotības vidējais rādītājs joprojām ir augstāks par 105 personām uz 100 vietām: Rumānijā (119 ieslodzītie uz 100 vietām), Grieķijā (111), Kiprā (111), Beļģijā (108), Turcijā (108) un Itālijā  (106). Cietumi ir nopietni pārapdzīvoti arī Francijā (104 ieslodzītie uz 100 vietām), Zviedrijā (101) un Ungārijā (101). Vērtējot šos statistikas datus, gan jāatceras, ka tie ir vidējie rādītāji, kas tiek aprēķināti, ņemot kopējo vietu skaitu ieslodzījuma vietās un salīdzinot to ar kopējo ieslodzīto skaitu. Līdz ar to tie neatspoguļo situāciju atsevišķos cietumos, kur pārapdzīvotības rādītājs var būt ievērojami augstāks. Piemēram CPT savā 2021. gada ziņojumā norāda, ka Francijā cietumu apdzīvotības rādītājs atsevišķos cietumos pārsniedz 200% no pieejamām vietām.[4]

Pārapdzīvotība Eiropas cietumos

Neskatoties uz salīdzinoši nelielo kritumu cietumu populācijā 2021. gadā, CPT savā 2021. gada zinājumā uzsver nepieciešamību steidzami risināt pārapdzīvotības problēmu Eiropas cietumos. Pārapdzīvotības problēma īpaši skar izmeklēšanas cietumus jeb ieslodzījuma vietas, kurās tiek turētas pirmstiesas apcietinājumā esošās personas.[5]

Atsevišķos CPT apmeklētajos cietumos vienam ieslodzītajam atvēlētā platība nepārsniedza 2m2. Ziņojumā aptvertajā periodā ieslodzītie nereti šādos apstākļos pavadījuši 23 stundas diennaktī, nedarot neko citu. Kā uzsvērusi CPT, šādi apstākļi faktiski audzē spriedzi un veicina vardarbību starp ieslodzītajiem un cietuma administrāciju un pašu ieslodzīto starpā.[5]

CPT aicina Eiropas Padomes dalībvalstis šo problēmu risināt, uzliekot par pienākumu strikti ievērot maksimālo ieslodzīto skaitu katrā ieslodzījuma vietā un paplašinot brīvības atņemšanai alternatīvu līdzekļu piemērošanu. Komiteja uzver, ka valstīs, kuras ir mainījušas apcietinājuma piemērošanas un brīvības atņemšanas soda piemērošanas politiku, tai skaitā liekot lielāku uzsvaru uz brīvības atņemšanai alternatīviem līdzekļiem, mazinās arī vardarbības rādītājs ieslodzīto vidū un starp ieslodzītajiem un cietuma darbiniekiem. Uzlabojas arī drošība un mazāk aizsargāto ieslodzīto aprūpe, ieslodzītajiem kamerās ir nodrošināts vairāk privātuma, uzlabojas pieeja ārpus kameras aktivitātēm un arī cietuma darbinieku darba apstākļi.[5]

Sistēmisku risinājumu trūkums

Saskaņā ar SPACE I ziņojumu gandrīz trešdaļa personu, kas atrodas ieslodzījuma vietās, nav notiesātas ar spēkā stājušos pēdējās instances tiesas spriedumu.[6] Tas nozīmē, ka katra trešā persona ieslodzījuma vietās atrodas pirmstiesas apcietinājumā. Latvijā šis skaitlis ir 26,2%.

Nepamatota un pārmērīga apcietinājuma piemērošana ir izplatīta problēma visā Eiropā. Gan Eiropas Savienība[7], gan Eiropas Padome[8] jau vairāk kā desmit gadus regulāri aicina dalībvalstis novērst nepamatotu apcietinājuma izmantošanu pirmstiesas kriminālprocesā. Cita starpā pēdējo gadu laikā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir izdevusi vairāk nekā astoņus pilotspriedumus saistībā ar cietumu pārapdzīvotību Eiropā, dažos no tiem īpaši uzsverot pārapdzīvotību izmeklēšanas cietumos,[9] kur tiek ievietotas personas, kam piemērots pirmstiesas apcietinājums.

Tomēr neskatoties uz to, ka Eiropas cietumi ir pārpildīti,  dalībvalstis atturas apsvērt sistēmiskus risinājumus, kam būtu nozīmīga ietekme uz cietumu apdzīvotības mazināšanu. Piemēram, Eiropas Komisija 2021. gada rudenī piedāvāja[10] uzsākt likumdošanas procesu saistošu Eiropas Savienības standartu pieņemšanai attiecībā uz pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un apstākļiem ieslodzījuma vietās.[11] Šis piedāvājums tika vienbalsīgi noraidīts Eiropas Savienības Tieslietu un Iekšlietu Padomē.[12] Vienlaikus gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī tiek pieņemti aizvien jauni lēmumi, kas paplašina izmeklēšanas iestāžu pilnvaras un paplašina noziedzīgu nodarījumu skaitu, kriminalizējot vai nosakot bargākus sodus būtībā sociālām vai sabiedriskās veselības problēmām, kā, piemēram narkotiku lietošanai vai glabāšanai.

Attiecībā uz cietumu pārapdzīvotību CPT savā ziņojumā secinājis[13]

“Cietumu pārapdzīvotība cietumos pieejamiem pakalpojumiem ir tas pats, kas smēķēšana veselības aprūpei. Mēs zinām, ka pārapdzīvotība var nopietni kaitēt ieslodzītajiem un apkārtējiem. Cietumu pārapdzīvotība neatspoguļo pieaugošu noziedzības līmeni. Tieši pretēji, tā lielākoties ir rezultāts striktākai sodu politikai ar pieaugošu kriminalizēšanas tendenci, biežākai un ilgākai pirmstiesas apcietinājuma piemērošanai, garākiem cietumsodiem un ierobežotai brīvības atņemšanai alternatīvu līdzekļu piemērošanai.”

SPACE ziņojuma galvenās atziņas pieejamas šeit. - https://wp.unil.ch/space/files/2022/05/Aebi-Cocco-Molnar-Tiago_2022_Prisons-and-Prisoners-in-Europe-2021_Key-Findings-SPACE-I_-220404.pdf

SPACE I pilns ziņojums pieejams šeit. - https://wp.unil.ch/space/files/2022/05/Aebi-Cocco-Molnar-Tiago_2022__SPACE-I_2021_FinalReport_220404.pdf

Pilns CPT 2021. ikgadējais ziņojums pieejams šeit. - https://rm.coe.int/1680a63c72

Atsauces

 1. ^ SPACE I pārskats is veltīts ieslodzījuma vietu statistikas datiem, SPACE II ziņojums sniedz pārskatu par ieslodzījumam altenatīvu līdzekļu piemērošanas datiem.
 2. ^ https://wp.unil.ch/space/files/2022/05/Aebi-Cocco-Molnar-Tiago_2022__SPACE-I_2021_FinalReport_220404.pdf
 3. ^ Kopumā 47 Eiropas Padomes dalībalstīs (2021. gadā Krievija vēl bija Eiropas padomes dalībvalsts) ir 52 cietumu administrācijas.
 4. ^ European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 31st General Report, 1 January 2021 – 31 December 2021, p.52.
 5. a, b, c European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 31st General Report, 1 January 2021 – 31 December 2021, p.25.
 6. ^ SPACE I ziņojums, 5. tabula.
 7. ^ ZAĻĀ GRĀMATA Savstarpējās uzticēšanās stiprināšana Eiropas tiesiskuma telpā - Zaļā grāmata par ES tiesību aktu krimināltiesību jomā piemērošanu saistībā ar brīvības atņemšanu, COM/2011/0327, 2011.
 8. ^ Council of Europe Parliamentary Assembly, Resolution 2077 (2015) Abuse of pretrial detention in States Parties to the European Convention on Human Rights.
 9. ^ sk. piem., Ananyev and Others v. Russia (nos. 42525/07 60800/08, 10 January 2012); Sukachov v. Ukraine (14057/17, 30 January 2021), Vasilescu v. Belgium (no. 64682/12, 25 November 2014), Torreggiani and Others v. Italy (no. 43517/09, 8 January 2013); Varga and Others v. Hungary (nos. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, and 64586/13, 10 March 2015); J.M.B. and Others v. France (no. 9671/15, 30 January 2020).
 10. ^ https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12161-2021-INIT/en/pdf
 11. ^ Council of the European Union, Non-paper from the Commission services on detention conditions and procedural rights in pre-trial detention, 12161/2, 24 September 2021.
 12. ^ Outcome of the Council Meeting, 3816th Council meeting, Justice and Home Affairs, Brussels, 7 and 8 October 2021.
 13. ^ European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 31st General Report, 1 January 2021 – 31 December 2021, p.26.