Konference

Diskutē par seksuālās ekspluatācijas izskaušanu

28. septembrī Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā notika starptautiska konference “Cieņpilna dzīve – izvēle Baltijā un ziemeļvalstīs. Efektīva rīcība seksuālās ekspluatācijas izskaušanai”.

No Centra MARTA arhīva

Konference tika organizēta ar mērķi, izvērtējot dažādas pasaules prakses, atrast efektīvāko tiesisko regulējumu seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, upuru aizsardzības nodrošināšanai un atbildības uzlikšanai patiesajiem vainīgajiem – ekspluatētājiem. Tika vērtētas arī dažādas labās prakses rehabilitācijas nodrošināšanā gan seksuālās ekspluatācijas upuriem, gan seksa pircējiem. Pieredzē dalījās eksperti no Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Norvēģijas, Islandes, Latvijas un citām valstīm.  

Nozīmīgs rīks cīņā pret seksuālo ekspluatāciju – prostitūcijas ierobežošana

Šī gada vasarā Latvijas valdībā tika plānots iesniegt Prostitūcijas ierobežošanas likumprojektu, taču tas joprojām atrodas Iekšlietu ministrijā izveidotās Darba grupas izstrādē. Centra MARTA eksperti vairākkārt ir norādījuši, ka ievērojot starptautiskos tiesību aktus, kam pievienojusies arī Latvija, ārvalstu pieredzi prostitūcijas regulēšanas jomā, kā arī praksi un prostitūcijā iesaistīto personu pieredzi, likumprojekts pārkāpj prostitūcijā iesaistīto personu cilvēktiesības. Seksa pircēju sodīšana parādītu skaidru valsts nostāju, ka sievietes un meitenes, kas ir lielākā daļa prostitūcijā iesaistīto personu, nav prece, un personas rīcība, pērkot dzīvu cilvēku un viņa ķermeni savu seksuālo vēlmju apmierināšanā, nav pieļaujama.

Tiesībsargājošo institūciju amatpersonas publiski ir norādījušas, ka

…šobrīd prostitūcijā nav iesaistīti cilvēktirdzniecības upuri un nepilngadīgas personas. Ja situācija mainīsies, ministrija gatava pati nākt klajā ar iniciatīvu par šādiem grozījumiem. Turklāt, esošajā situācijā nosakot kriminālatbildību par seksuālo pakalpojumu pirkšanu, seksuālo pakalpojumu piedāvājums un pirkšana visdrīzāk tiks padarīta slēpta un nekontrolējama.

Centra MARTA eksperti ir pārliecināti, ka nav pieļaujams ar likumdošanas palīdzību nostiprināt cilvēku kā objektu un cilvēka ķermeni kā patēriņa preci. Nav pieļaujams veidot tādu likumu, kas pieļauj izmantot personu un tās ķermeni, regulējot prostitūciju (prostitūcijā iesaistītās personas) un atļaujot seksa pirkšanu. Atbildība ir paredzama ne tikai par noteikumu jeb ierobežojumu neievērošanu, bet gan par seksuāla rakstura darbību pirkšanu, uzsverot, ka prostitūcija ir vardarbība. Nepastāv neviens tiesību akts, kas paredz tiesības saņemt seksu, turklāt šādas tiesības nostādot pāri cilvēktiesībām uz personas godu un cieņu, kā arī personas neaizskaramību, ko pārkāpj seksa pirkšana prostitūcijā.

Starp ekspluatācijas upuriem – arī nepilngadīgas meitenes

Kopš 2015. gada, kad Centrs MARTA atsāka sniegt valsts finansētos cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijas pakalpojumus, kopumā MARTAs redzeslokā bijušas 14 nepilngadīgas meitenes: 2015. gadā par upuri tika atzīta 1 nepilngadīga meitene, 2016. gadā 4 klientes saņēma cilvēku tirdzniecības upura rehabilitācijas pakalpojumus, 3 nepilngadīgas meitenes netika atzītas par upurēm, jo bija bērnu nama audzēknes, līdz ar to sistēma neļāva sniegt rehabilitācijas pakalpojumus ārpus bērnu nama, savukārt 2017. gadā 5 nepilngadīgas personas netika atzītas par upurēm, jo bija bērnu nama audzēknes, 1 nepilngadīga meitene tika atzīta par upuri un Centrā MARTA saņēma rehabilitācijas pakalpojumus.

Konferenci organizēja Centrs MARTA sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Zviedrijas institūtu, Ziemeļu Ministru padomi un Kanādas vēstniecība Latvijā.