Mācības

ERA bezmaksas seminārs tiesnešiem, prokuroriem un tiesu darbiniekiem par diskriminācijas aizliegumu

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam bezmaksas semināram par diskriminācijas aizliegumu Eiropas Savienības tiesībās. Pieteikšanās termiņš ir 10. jūlijs.

Seminārs tiek organizēts no 2019. gada 19.–20. septembrim Briselē, Beļģijā. Semināra dalībniekiem tiks sniegts pārskats par divām ES direktīvām: direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju pēc rases vai etniskās piederības un direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju un nevienlīdzīgu profesijā un nodarbinātības jomā, pamatojoties uz invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai reliģisko piederību. Mācības notiks angļu un franču valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

  • tiesību aktu apskats
  • galveno jēdzienu skaidrojumi (tiešā/netiešā diskriminācija, uzmākšanās)
  • pierādīšanas pienākums un piekļuve pierādījumiem
  • atlīdzinājumi un sankcijas
  • dažādi aizliegtie diskriminācijas pamati, īpaši pievēršoties ES tiesas judikatūrai

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.