ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Mācības

ERA bezmaksas seminārs par personu ar invaliditāti rīcībspēju

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam bezmaksas semināram par personu ar invaliditāti rīcībspēju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 25. augusts.

Seminārs tiek organizēts no 2019. gada 16.–17. septembrim Trīrē, Vācijā. Apmācību mērķis ir sniegt dalībniekiem padziļinātu un precīzu ieskatu tiesībās uz vienlīdzīgas rīcībspējas atzīšanu saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantu un atbilstīgās ANO komitejas Vispārējo 1. komentāru, kā arī ar šo tiesību saistītajiem aizsardzības standartiem un līdzekļiem. 

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

  • ANO Konvencija par personām ar invaliditāti tiesībām un ES tiesības
  • Tiesības uz rīcībspēju
  • Tiesības uz brīvību un drošību personām ar invaliditāti
  • Tiesības dibināt ģimeni personām ar invaliditāti
  • Personu ar invaliditāti efektīva piedalīšanās kriminālprocesā

Seminārs paredzēts juridisko profesiju pārstāvjiem. Mācības notiks angļu un poļu valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.