Mācības

ERA bezmaksas seminārs par personu ar invaliditāti rīcībspēju

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam bezmaksas semināram par personu ar invaliditāti rīcībspēju. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 25. augusts.

Seminārs tiek organizēts no 2019. gada 16.–17. septembrim Trīrē, Vācijā. Apmācību mērķis ir sniegt dalībniekiem padziļinātu un precīzu ieskatu tiesībās uz vienlīdzīgas rīcībspējas atzīšanu saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantu un atbilstīgās ANO komitejas Vispārējo 1. komentāru, kā arī ar šo tiesību saistītajiem aizsardzības standartiem un līdzekļiem. 

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

  • ANO Konvencija par personām ar invaliditāti tiesībām un ES tiesības
  • Tiesības uz rīcībspēju
  • Tiesības uz brīvību un drošību personām ar invaliditāti
  • Tiesības dibināt ģimeni personām ar invaliditāti
  • Personu ar invaliditāti efektīva piedalīšanās kriminālprocesā

Seminārs paredzēts juridisko profesiju pārstāvjiem. Mācības notiks angļu un poļu valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.