ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Seminārs

ERA seminārs: Privātums un personas datu aizsardzība. Jaunākā ECT un EST judikatūra

28.-29. novembris / Trīre un tiešsaiste

Šā gada 28. un 29. novembrī hibrīdrežīmā Trīrē norisināsies Eiropas Tiesību Akadēmijas (ERA) rīkotais seminārs par privātumu un personas datu aizsardzību Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas jaunākajā judikatūrā. Seminārā galvenokārt tiks pievērsta uzmanība judikatūras attīstībai kopš 2021. gada.

Seminārā plānots aplūkot šādus jautājumus:

  • Privātuma un personas datu aizsardzības koncepti;
  • Sensitīvu datu apstrāde;
  • Pasažieru datu reģistri;
  • Darba attiecību izbeigšana ar datu aizsardzības speciālistu;
  • Pārstāvis personas datu aizsardzības lietās;
  • Nodokļu iestāžu veiktā personas datu apstrāde;
  • Personas datu izpaušana tiesībaizsardzības institūciju kontekstā;
  • Personas datu aizsardzības un vārda brīvības un pieejas informācijai līdzsvarošana.

Seminārs paredzēts praktizējošiem juristiem, tiesnešiem, valsts pārvaldes juristiem un citiem, kas strādā ar seminārā aplūkojamajiem jautājumiem.

Informācija par pieteikšanās kārtību atrodama ERA mājaslapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.