Konference

Ikgadējā diskusija par Latvijai aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem

2018. gada 23. novembrī Pullman Riga Hotel notiks Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) un Ārlietu ministrijas organizētā gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā.

RJA

Diskusijā piedalīsies Satversmes tiesas priekšsēdētāja un Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) profesore Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis un RJA asociētais profesors Mārtiņš Mits, Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, Rīgas Juridiskās augstskolas vieslektore Dr. Arina Melse, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, kā arī Personas datu aizsardzības speciāliste Agnese Boboviča.

Diskusijas laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā, tiks aplūkotas Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās. Īpaši šogad, ņemot vērā aktualitātes pasaulē un Latvijā, diskusija pievērsīsies datu aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienības un nacionālā perspektīvā.

Šīs diskusijas ir ieņēmušas stabilu vietu Latvijas akadēmisko un profesionālo pasākumu klāstā. Tās plaši apmeklē visdažādāko juridisko profesiju pārstāvji — Satversmes un vispārējās jurisdikcijas tiesu tiesneši un to palīgi, prokurori, advokāti, ministriju ierēdņi, Saeimas deputāti un Juridiskā biroja pārstāvji, tiesībsarga un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti. Diskusijas cenšas, apvienojot akadēmisko un profesionālo aspektu, sniegt ieskatu aktuālajās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai. Tādēļ diskusija pirmkārt ir domāta tiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ievērošanas nodrošināšanu, taču tā ir noderīgs informācijas avots par cilvēktiesību aizsardzības aktualitātēm Latvijā ikvienam interesentam.

2018. gada 23. novembris 10:00–15:00
Pullman Riga Hotel, Jēkaba iela 24, Maremmano zāle

Konferences programma

Reģistrējies (vietu skaits ir ierobežots)