Konference

Konferences "Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte” video un materiāli

Šī gada 27. novembrī tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku rīkoja konferenci "Vai viegli dzīvot sabiedrībā? Invaliditāte” par deinstitucionalizāciju no valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju perspektīvas.

Konference norisinājās trīs daļās un tās prezentācijas un video materiāli pieejami tiesībsarga mājas lapā.

I sesija. Tiesību īstenošana praksē

  • Atbalsts ģimenē – pamats bērna ar funkcionāliem traucējumiem dzīvei sabiedrībā. Pašvaldību prakse un vecāku viedoklis (Zanda Rūsiņa, Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vecākā juriste)
  • Cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem starp valsti un pašvaldību, gaidot sabiedrībā balstītus pakalpojumus (Inga Zonenberga, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece)

II sesija. Izaicinājumi un iespējas

  • NVO un pašvaldība DI procesā (Eva Viļķina, biedrības “Cerību spārni” valdes priekšsēdētāja)
  • NVO iespējas DI procesā (Inga Šķestere, biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja)
  • DI blakus procesi un nepieciešamais atbalsts (Malda Caune, Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Zelta atslēdziņa” pārstāve)
  • DI process. Kā patiesībā jūtas cilvēks? (Agita Šulca, biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem “Vecāki kopā” pārstāve)

III sesija. Rīcības un risinājumi

  • Sabiedrības iesaiste Dienas centra izveidē - Ādažu pieredze (Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs)
  • Sabiedrībā balstīti pakalpojumi. Saldus pieredze (Ina Behmane, Saldus novada PA “Sociālais dienests” direktore)
  • Invaliditāte. Patstāvība. Iespējas. (Anna Jegorova, Daugavpils novada domes Sociālā dienesta vadītāja)
  • Deinstitucionalizācija — izaicinājumi un turpmākā rīcība (Aldis Dūdiņš, LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora p. i., Kristīne Lasmane, LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte)

Prezentācijas un video materiāli pieejami tiesībsarga mājas lapā