ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Informatīvs materiāls

Cilvēktiesību gidam pievienota jauna tēma — vardarbība ģimenē

© HRG

Šoruden Cilvēktiesību gidam pievienota jauna tēma par vardarbību ģimenē. Šajā tēmā skaidrots, ko nozīmē vardarbība ģimenē, kā to atpazīt un kādas cilvēktiesības var būt pārkāptas šādas vardarbības un tās pienācīgas nenovēršanas rezultātā. Tēmā arī skaidroti praktiski soļi, kāda palīdzība un atbalsts pienākas vardarbībā cietušajiem un kāda atbildīga sagaida vardarbības pastrādātājus. Tēma sagatavota ciešā sadarbībā ar biedrības Centrs Marta pētniekiem.

Cilvēktiesību Gids ir sabiedrībai tiešsaistē brīvi pieejama cilvēktiesību izglītības un pašpalīdzības platforma. Tās mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem izprast cilvēktiesības dažādās dzīves situācijās, skaidrojot tās caur tēmām. Gids ne tikai palīdz iepazīt cilvēktiesības, bet arī izprast, kā cilvēktiesības attiecas uz mūsu ikdienas dzīves situācijām, novērtēt, vai radies cilvēktiesību pārkāpums un kā rīkoties. Gids ir paredzēts arī profesionāliem lietotājiem, kuru darba pienākumi saistīti ar cilvēktiesību piemērošanu. Un tas kalpo arī par palīglīdzekli cilvēktiesību apguvē studentiem un cilvēktiesību pasniedzējiem. 

Cilvēktiesību gidā atrodamas arī tādas tēmas kā taisnīga tiesa, dati un privātums, diskriminācija, ģimene un citi aktuāli jautājumi. Papildus Gids sniedz informāciju par institūcijām un organizācijām, kas aizsargā cilvēktiesības Latvijā un Eiropā, īpaši skaidrojot indivīdu iespējas tajās vērsties pēc palīdzības.