ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Ziņojums

Cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultāti 2018.gadā

Iekšlietu ministrija publicējusi pārskatu par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem 2018.gadā.

© IeM

Būtiskākie skaitļi un fakti:

 • 23 cilvēku tirdzniecības upuri (6 – seksuālā izmantošana, 12 – darbaspēka ekspluatācija, 5 – fiktīvas laulības), no tiem 12 sievietes un 11 vīrieši – visi Latvijas valstspiederīgie vecumā virs 18 gadiem;
   
 • ekspluatācijas valstis: Lielbritānija (9), Latvija (5), Itālija (1), Kipra (3), Vācija (2), Īrija (1), Venecuēla (1), Āfrika (1);
   
 • 20 cilvēku tirdzniecības upuri saņēmuši valsts apmaksātās sociālās reabilitācijas pakalpojumus un atbalsta pakalpojumus kriminālprocesā, izlietoti 114 625,28 euro no valsts budžeta;
   
 • valsts kompensācija cietušajiem 2018. gadā ir izmaksāta četriem cilvēku tirdzniecības upuriem 5 495 euro apmērā;
   
 • uzsāktas divas izmeklēšanas par ekspluatatīvām fiktīvām laulībām ārvalstīs un divas – par seksuālo ekspluatāciju iekšzemē;
   
 • par cietušajiem kriminālprocesos atzītas piecas pilngadīgas personas (3 sievietes, 2 vīrieši);
   
 • par aizdomās turētiem valstī atzīti astoņi pilngadīgi Latvijas iedzīvotāji (3 sievietes, 5 vīrieši);
   
 • uzlikts arests aizdomās turēto un viņu tuvinieku līdzekļiem, kā arī kustamajiem un nekustamajiem īpašumiem 1 705 721 euro apmērā;
   
 • pēc Krimināllikuma 154.¹ panta iztiesāšanai nosūtīta viena krimināllieta pret vienu personu (pilngadīgu vīrieti), šajā krimināllietā konstatēta divu personu (viena pilngadīga vīrieša un vienas pilngadīgas sievietes) pakļaušana darba ekspluatācijai Latvijā;
   
 • pirmās instances tiesās izskatītas divas krimināllietas par cilvēku tirdzniecību, sešas nepabeigtas krimināllietas pārskata perioda beigās;
   
 • par cilvēku tirdzniecību notiesāta viena persona (vīrietis), piemērotais sods – pieci gadi brīvības atņemšana nosacīti.

Informācija pārskata sagatavošanai tika saņemta no Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Ģenerālprokuratūras, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts izglītības satura centra, Rīgas Pašvaldības policijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Tiesu administrācijas, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un biedrības “Centrs Marta”.
 

Pārskats par cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem 2018.gadā 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.