ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Likums

Paplašinās atbalsta un palīdzības pakalpojumi cilvēku tirdzniecībā cietušajiem

2019. gada 1. janvārī spēkā stāsies normatīvo aktu nosacījumi, kas nodrošinās labāku atbalstu tām personām, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību — lielāka valsts kompensācija un veselības aprūpes pakalpojumi valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros.

LR Veselības ministrija

2018. gada 6. septembrī Saeima pieņēmusi likumu “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”, kas paredz, ka kompensācija tiek izmaksāta 90 procentu apmērā, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris. Cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Pie nosacījuma, ja minimālā alga saglabāsies līdzšinējā apmērā 430,00 euro, tad valsts kompensācija cietušajam, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, tiks izmaksāta 1935,00 euro apmērā.

Tiesības uz valsts kompensāciju ir cietušajam, kas nozīmē, ka tās personas, kuras atzītas par cilvēku tirdzniecības upuriem atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”, proti, personas atbilstības cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem novērtējumu veicis pakalpojumu sniedzējs, izveidojot speciālistu komisiju, kurā iekļauj sociālo darbinieku, psihologu, juristu, Valsts policijas amatpersonu, kā arī, ja nepieciešams, citus speciālistus, nevar pieteikties un saņemt valsts kompensāciju.

Cietušajam ir tiesības uz valsts kompensāciju arī tad, ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs vai viņa līdzdalībnieks nav noskaidrots vai viņš saskaņā ar Krimināllikumu nav saucams pie kriminālatbildības.

Savukārt saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros ir cilvēktirdzniecības upurim, kura statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai tiesībaizsardzības institūcijas izziņa. 

Personām, kuras atzītas par cietušo kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību, no 2019. gada 1. janvāra būs pieejams pilnā ‘groza’ valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi.

Persona zaudē tiesības saņemt pilno ‘grozu’, ja ir pagājuši trīs mēneši no brīža, kad persona vairs neatbilst noteiktajam statusam. Iedzīvotājiem tiek ieteikts pārliecināties, ka viņu statuss ir aktualizēts pie attiecīgā reģistra turētāja — Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (reģistrā pieejamā informācija: informācija par bāriņiem un krimināllietu upuriem (personas, kuras kriminālprocesā atzītas par cietušajiem smagos noziegumos — cilvēktirdzniecība, noziegumi pret tikumību, dzimumneaizskaramību, persona, kurai nozieguma rezultātā radīti smagi miesas bojājumi, psihiski traucējumi, vai kuras cietušas noziegumos, ko izdarījis tuvinieks)).