ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Konvencija

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu sēdē izskatīs lietu “Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm”

Rītdien, 2023.gada 27.septembrī, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Tiesa) Lielā palāta izskatīs sešu portugāļu jauniešu (iesniedzēji) sūdzības par iespējamiem Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 2.panta (tiesības uz dzīvību), 3.panta (spīdzināšanas un necilvēcīgas attieksmes aizliegums), 8.panta (tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību) un 14.panta (diskriminācijas aizliegums) pārkāpumiem vairākās Eiropas Padomes dalībvalstīs, kas ir arī 2017.gada Parīzes nolīguma dalībvalstis, tostarp Latvijā.

Šajā lietā iesniedzēji apgalvo, ka valstis-atbildētājas neesot izpildījušas savus no Konvencijas izrietošos pozitīvos pienākumus, lai novērstu globālo sasilšanu, kas ir viens no cēloņiem karstuma viļņiem, tajā skaitā arī Portugālē, un kas esot negatīvi ietekmējis gan iesniedzēju dzīves apstākļus, gan veselību. Turklāt iesniedzēji uzsver, ka klimata pārmaiņas, kuru novēršanai valstis-atbildētājas neesot darījušas pietiekami, radīs jo īpaši būtisku ietekmi uz iesniedzējiem kā jaunākajām paaudzēm piederošām personām (starppaaudžu taisnīguma princips).

Neskaitot Latviju, šajā lietā valstis-atbildētājas ir Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Krievija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vācija, Zviedrija. Tāpēc atbilstoši Tiesas lūgumam, lai efektivizētu lietas izskatīšanu, lielākā daļa valstu-atbildētāju, tajā skaitā arī Latvija, ir sagatavojušas vienotu pozīciju un to pārstāvību tiesas sēdē. Vienlaikus Latvijas intereses šajā sēdē pārstāvēs Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās vietniece Elīna Luīze Vītola.

Tiesas sēdes ierakstu angļu un franču valodā būs iespējams noskatīties Tiesas tīmekļa vietnē sadaļā Tiesas sēdes.

Fakti lietā Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm

Iesniedzēji ar sūdzībām par iespējamiem Konvencijas pārkāpumiem Tiesā vērsās 2020.gada 7.septembrī, un 2020.gada 13.oktobrī Tiesa saskaņā ar tās reglamenta 41.punktu pieņēma lēmumu lietu skatīt prioritārā kārtībā. 2020.gada 13.novembrī Tiesa šo lietu nosūtīja valstīm-atbildētājām apsvērumu sniegšanai. 2022.gada 28.jūnijā atbilstoši Konvencijas 30.pantam Tiesas Palāta pieņēma lēmumu nodot lietu izskatīšanai Lielajā palātā.