ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Mācības

ERA bezmaksas seminārs par diskriminācijas aizliegumu

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam bezmaksas semināram par diskriminācijas aizliegumu Eiropas Savienības tiesībās. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 1. septembris.

Seminārs tiek organizēts no 2019. gada 24.–25. oktrobrim Barselonā, Spānijā. Semināra dalībniekiem tiks sniegts pārskats par divām ES direktīvām: direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju pēc rases vai etniskās piederības un direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju un nevienlīdzīgu profesijā un nodarbinātības jomā, pamatojoties uz invaliditāti, vecumu, seksuālo orientāciju vai reliģisko piederību. Mācības notiks angļu un spāņu valodā, nodrošinot sinhrono tulkojumu.

Galvenie seminārā aplūkotie temati: 

  • tiesību aktu apskats
  • galveno jēdzienu skaidrojumi (tiešā/netiešā diskriminācija, uzmākšanās)
  • pierādīšanas pienākums un piekļuve pierādījumiem
  • atlīdzinājumi un sankcijas
  • dažādi aizliegtie diskriminācijas pamati, īpaši pievēršoties ES tiesas judikatūrai

Tiek aicināti pieteikties tiesību praktiķi (piemēram, nevalstisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvji, darba inspekciju un cilvēktiesību institūciju darbinieki) no ES valstīm, Islandes un Lihtenšteinas. 

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Semināra programma un praktiska informācija ir pieejama Eiropas Tiesību akadēmijas mājas lapā.

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.