Mācības

ERA vasaras kurss Eiropas datu aizsardzības tiesībās

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam vasaras kursam Eiropas datu aizsardzības tiesībās. Pašlaik norit pieteikšanās periods.

Vasaras kurss tiek organizēts no 2019. gada 9.–13. septembrim Trīrē, Vācijā. Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem visas ikdienas praksē nepieciešamās zināšanas un prasmes ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) veiksmīgai piemērošanai. Kursa laikā interaktīvā veidā būs iespējams iegūt visaptverošas zināšanas par Eiropas datu aizsardzības tiesību pamatjautājumiem, skatot gan normatīvos aktus, gan tiesu praksi. Kurss sastāvēs no prezentācijām un darba grupām, ko vadīs augsta līmeņa jomas eksperti. Kursa dalībniekiem tiks arī dota iespēja apmeklēt Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā. 

Seminārs paredzēts gan privātajā sektorā praktizējošiem juristiem, gan Eiropas Savienības un nacionālo iestāžu valsts ierēdņiem un darbiniekiem. Mācības notiks angļu valodā. 

Dalībniekiem no Latvijas ir pieejama 40 % atlaide dalības maksai. Sīkāka informācija par kursu un pieteikšanās kārtību ir atrodama ERA mājas lapā

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.