ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Mācības

ERA vasaras kurss Eiropas datu aizsardzības tiesībās

Iespēja pieteikties Eiropas Tiesību akadēmijas rīkotajam vasaras kursam Eiropas datu aizsardzības tiesībās. Pašlaik norit pieteikšanās periods.

Vasaras kurss tiek organizēts no 2019. gada 9.–13. septembrim Trīrē, Vācijā. Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem visas ikdienas praksē nepieciešamās zināšanas un prasmes ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) veiksmīgai piemērošanai. Kursa laikā interaktīvā veidā būs iespējams iegūt visaptverošas zināšanas par Eiropas datu aizsardzības tiesību pamatjautājumiem, skatot gan normatīvos aktus, gan tiesu praksi. Kurss sastāvēs no prezentācijām un darba grupām, ko vadīs augsta līmeņa jomas eksperti. Kursa dalībniekiem tiks arī dota iespēja apmeklēt Eiropas Savienības Tiesu Luksemburgā. 

Seminārs paredzēts gan privātajā sektorā praktizējošiem juristiem, gan Eiropas Savienības un nacionālo iestāžu valsts ierēdņiem un darbiniekiem. Mācības notiks angļu valodā. 

Dalībniekiem no Latvijas ir pieejama 40 % atlaide dalības maksai. Sīkāka informācija par kursu un pieteikšanās kārtību ir atrodama ERA mājas lapā

ERA (Academy of European Law) ir Eiropas tiesību ekspertīzes un debašu centrs, kas piedāvā iespējas mācīties, diskutēt un veidot kontaktus ar labākajiem jomas ekspertiem. ERA mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības tiesībām un labāko praksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.