Spriedumi

Pārskats par Eiropas Cilvēktiesību tiesas pieņemtajiem nolēmumiem 2019. gada pirmajā pusgadā

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) publicējusi kārtējo pārskatu par nozīmīgākajiem tiesas pieņemtajiem nolēmumiem no 2019. gada janvāra līdz jūnijam.

Adrian Grycuk / Wiki / CC BY-SA 3.0 pl

Attiecībā uz tiesībām pēc būtības pārskatā ietverti jaunākie ECT nolēmumi par valstu pienākumu aizsargāt dzīvību un starptautisko sadarbību nāves gadījumu izmeklēšanā, kā arī necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās un soda aizliegumu saistībā ar mūža ieslodzījuma izciešanas nosacījumiem un apstākļiem brīvības atņemšanas vietās. Tāpat pārskatā aplūkoti jaunākie spriedumi attiecībā uz garīgi slimu personu aizturēšanu un brīvības atņemšanas tiesiskuma pārskata termiņu. Pārskatā ietverti arī vairāki būtiski nolēmumi par procesuālajām tiesībām – tiesībām uz taisnīgu tiesu. Nozīmīgākie spriedumi attiecībā uz pamatbrīvībām skar tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Šī gada aprīlī pēc Francijas Kasācijas tiesas pieprasījuma ECT izdeva pirmo konsultatīvo viedokli attiecībā uz surogātgrūtniecības rezultātā ārvalstīs dzimuša bērna un paredzētās ne-bioloģiskās mātes juridiskajām attiecībām. Attiecībā uz šo viedokli pārskatā ietverta ne tikai ECT atbilde uz konkrēto Francijas Kasācijas tiesas uzdoto jautājumu, bet arī tiesas iezīmētie konsultatīvo viedokļu izdošanas principi un robežas. 

Pārskati par būtiskākajiem ECT pieņemtajiem nolēmumiem tiek publicēti reizi pusgadā. Iepriekšējie pārskati ir pieejami ECT mājas lapā.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.