ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Konference

Starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai veltīta konference “Pieejamība – ceļš, kuru ejam”

Tiesībsarga birojs kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Eiropas Pieejamības resursu centru “AccessibleEU” šā gada 5. decembrī rīko konferenci “Pieejamība – ceļš, kuru ejam”, lai veicinātu izpratni un palielinātu sabiedrības informētību par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Konference norisināsies no plkst. 12.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Tajā aktualizēs dažādus pieejamības aspektus, iepazīstinās ar pētījumiem par vides pieejamības situāciju Latvijā, bankas pakalpojumu piekļūstamību un liftu un cēlājplatformu uzraudzību. Konferences noslēgumā norisināsies paneļdiskusija “Sajūtu panelis”, kurā vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki no dažādām nozarēm dalīsies pārdomās par to, kā veicināt pieejamību viņu pārstāvētajā nozarē.  Pēc konferences jau devīto gadu tiks pasniegtas arī  “Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2023”.

Tiesībsargs Juris Jansons uzsver:

“Ir jāņem vērā, ka pašlaik dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē, mūs ietekmē gan globāli notikumi, gan strauja tehnoloģiju attīstība. Viss, kas šodien ir jauns, rīt jau būs vakardiena. Tā piemēram, pirms trīsdesmit gadiem tas, ka telefons var būt vienlaikus arī avīze, vēstule, fotokamera, video, televizors un maksāšanas līdzeklis, šķita tīrā fantastika. Tas viss krietni atvieglo mūsu ikdienu. Tomēr vienlaikus ir arī svarīgi atcerēties, ka tehnoloģijas kalpo cilvēkam un nevis otrādi. Turklāt svarīgi, ka tām iespējami ir jāatvieglo ikviena cilvēka ikdiena, tai skaitā, domājot par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.”

Konferencē aicināti piedalīties organizāciju, izglītības iestāžu, uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvji, kā arī ikviens interesents, kurš vēlas gūt plašāku izpratni par pieejamības jautājumiem. Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalībai konferencē iepriekš jāpiesakās līdz 2023. gada 1. decembrim, aizpildot pieteikuma anketu – https://ej.uz/konference_pieejamība 

Konference tiek rīkota par godu Starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai, kas ik gadu tiek atzīmēta 3. decembrī. Tā ir atgādinājums tam, ka ikviens var mācīties no personām ar invaliditāti, kā sadzīvot ar funkcionālo traucējumu radītiem izaicinājumiem un pārvarēt šķēršļus ikdienas aktivitāšu veikšanai.

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis norāda: “ Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas atzīmēšana jau ir izveidojusies par stabilu tradīciju. Tās galvenais notikums ir Tiesībsarga, “Apeirona” un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pasākums – “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. “Apeirons” šajā dienā īpašu uzmanību pievērsīs pieejamības jautājumiem, uzsverot dažādu resoru sadarbības nozīmīgo lomu tajā,  lai arī mūsu valstī sasniegtu Eiropas standartus atbalsta sistēmas veidošanā. Tas ļautu uzlabot iekļaujošas izglītības un nodarbinātības situāciju, kā arī sociālos pakalpojumus un veselības sistēmu. Kā ļoti būtisku faktoru redzam valsts atbalstītu programmu regulārai un mērķtiecīgai  sabiedrības informēšanai un izglītošanai, kā arī pieejamas vides atbalsta un uzraudzības sistēmu.”

Pieejamības jautājumi ir aktuāli ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Lai mazinātu un novērstu šķēršlus, kuri personām ar invaliditāti ir jāpārvar ikdienā, ir svarīgi tos apzināt un rosināt sabiedrībai kopīgi rast risinājumus to novēršanai. Mērķis ir nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti iespēju dzīvot neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi.

ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteikts pienākums dalībvalstīm īstenot pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām ar invaliditāti pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem, tostarp informācijas un sakaru tehnoloģijām un sistēmām, un citiem objektiem un pakalpojumiem, kas ir atvērti vai ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos. Tāpat arī Eiropas Savienības “Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijā 2021.–2030.” uzsvērts, ka pieejamība būvētai un virtuālajai videi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, precēm un pakalpojumiem ir tiesību veicinātājs un priekšnoteikums personu ar invaliditāti pilnīgai līdzdalībai sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem.