ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Pārskats

Cilvēku ar invaliditāti vajadzības – katrs zina kā vajag labāk…

Tiesībsargs ir izveidojis pārskatu “Kā izprast ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām?” un materiālu, kurā ir sniegta informācija par dažādiem invaliditātes modeļiem.

Tiesībsargs ir izveidojis pārskatu “Kā izprast ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām?” un materiālu, kurā ir sniegta informācija par dažādiem invaliditātes modeļiem. Uzzini, no kā būtu jāizvairās un kas noteikti būtu jāņem vērā, nodrošinot cilvēku ar invaliditāti tiesības. Izlasi, ņem vērā un pastāsti arī citiem, jo teorijai ir jāsakrīt ar realitāti!

Latvijā ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ir spēkā kopš 2010. gada. Šo gadu laikā daudzas valsts, pašvaldību institūcijas un privātā sektora pārstāvji ir bijuši iesaistīti cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā. Tiesībsargs, cenšoties īstenot cilvēku ar invaliditāti tiesības Latvijā, dažādās jomās vēl joprojām konstatē vienas un tās pašas problēmas, kas ir saistītas ar sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar invaliditāti un kas traucē cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanu.

Pārskata autore, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece Anete Ilves norāda uz galvenajām problēmām un reizē arī stereotipiem: “Bieži valda uzskats, ka ārsti varētu būt vislabāk informēti par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tāpat tiek uzskatīts, ka ikgadējie ziedošanas pasākumi veicina cilvēku ar invaliditāti tiesības. Cilvēki ar invaliditāti būtu īpaši jāaizsargā, vislabāk ierobežojot viņu tiesības, jo pretējā gadījumā viņi varētu tikt apkrāpti. Ja tiek veikti vides pieejamības pasākumi, cilvēkiem ar invaliditāti viedoklis netiek pajautāts, jo galu galā cilvēki bez invaliditātes vislabāk zina, kā nodrošināt vides pieejamību. Tas ir absurds, taču diemžēl tā ir realitāte. Tik tiešām daudzi uzskata, ka zina, kā vajag darīt, taču, patiesību sakot, viņiem nav ne mazākas jausmas.” Tādēļ, lai ikviens varētu labāk izprast, kādu apstākļu rezultātā ir veidojušies dažādi stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti, pārskatā arī ir pieejama informācija par attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti vēstures griezumā.

Uzziņai

Pārskats ir sadalīts četrās nodaļās. Pirmā nodaļa sniedz ieskaitu, kā stereotipi var novest līdz diskriminācijai. Otrā nodaļa sniedz informāciju par sabiedrības attieksmi pret personām ar invaliditāti. Trešā nodaļa sniedz ieskatu ANO Konvencijas būtībā un aspektos, kas tika ņemti vērā to izstrādājot. Ceturtā nodaļa sniedz informāciju par dažādiem invaliditātes modeļiem un pieejām, no kuriem atsevišķas ir veidojušās uz stereotipu bāzes, kā arī norāda, kuri modeļi ir jāņem vērā, piemērojot ANO Konvenciju praksē.

Kā izprast ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām?

Pārskats par invaliditātes modeļiem

Invaliditātes modeļi – shēma