ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Klimats Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Nodokļi Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Spriedumi

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi augustā

Šajā pārskatā īsumā aplūkoti nozīmīgākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018. gada augustā pieņemtie nolēmumi.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Cabral v. the Netherlands. Iesniedzējs notiesāts balstoties uz tādas personas liecību, ko iesniedzējam nebija izdevības tiesvedības laikā iztaujāt. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECK) 6. panta pārkāpums.

Vyacheslav Korchagin v. Russia. Iesniedzējs nesaņēma paziņojumu par tiesas sēdi. Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pārliecinājās, ka tie, saskaņā ar nacionālo likumu, tika sūtīti uz reģistrēto dzīves vietas adresi. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Vizgirda v. Slovenia. Kriminālprocesā netika nodrošināts tulks uz tādu valodu, ko iesniedzējs pienācīgi varētu saprast. Tiesas nepārliecinājās, vai iesniedzējs pārvalda to valodu, kuras tulks tam tika nodrošināts. ECK 6. panta pārkāpums.

Somorjai v. Hungary. Nacionālās tiesas nevērsās Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciālu jautājumu, to īpaši nepamatojot, bet arī iesniedzējs nebija to tieši lūdzis. Saistībā ar iesniedzēja sūdzību pēc būtības par to, ka nacionālās tiesas nav pareizi piemērojušas Eiropas Savienības regulu, ECT norādīja, ka tai nav kompetences lemt par šo jautājumu. Nav ECK 6. panta pārkāpuma.

Engelhardt v. Slovakia. Lieta netiek izskatīta savlaicīgā termiņā (ECT sprieduma brīdī process ildzis 25 gadus) un nav efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu, kā procesu paātrināt. ECK 6. panta pārkāpums.

Vārda brīvība

Savva Terentyev v. Russia. Iesniedzējs bija publiskojis internetā komentārus, kuros ļoti rupji izteicās par policistiem, tāpēc tika notiesāts par naida kurināšanu pret policistiem kā sociālu grupu. ECT konstatēja, ka nacionālās tiesas nav ņēmušas vērā visus svarīgos apstākļus, tostarp kontekstu, komentāru potenciālo ietekmi, to, ka komentāri bija vērsti vairāk pret policiju kā institūciju. ECK 10. panta pārkāpums.

Ibragim Ibragimov and Others v. Russia. Tika aizliegts izdot un izplatīt pazīstama musulmaņu teologa grāmatas, jo tās tika uzskatītas par ekstrēmistu literatūra. Nacionālās tiesas nepietiekami analizējušas nepieciešamību aizliegt šīs grāmatas. ECK 10. panta pārkāpums.

Tiesības uz privāto dzīvi

Grujić v. Serbia. Iesniedzējs sūdzējās par to, ka netika izpildīti lēmumi, kas noteica viņa saskarsmes tiesības ar bērniem. ECT secināja, ka valsts iestādes darījušas daudz, lai nodrošinātu saskarsmi, bet pats pieteicējs nav izrādījis pietiekamu iniciatīvu. Nav ECK 8. panta pārkāpuma.

S.J.P. and E.S. v. Sweden. Iesniedzēju bērni tika ievietoti valsts aprūpē un bija ierobežota vecāku un bērnu saskarsme. ECT konstatēja, ka valsts iestādes un tiesas rūpīgi analizējušas situāciju, ņemot vērā arī tās attīstību. Nav ECK 8. panta pārkāpuma.

Citi

Seychell v. Malta. Regulējuma neskaidrības dēļ tiesas instances, kura izskatītu iesniedzēja lietu, izvēle pārāk lielā mērā tika atstāta prokurora ziņā, nenosakot nekādus kritērijus pēc kuriem vadīties. Tādējādi uzskatāms, ka konkrētais regulējums ir pārāk nesaprotams, jo persona nevar paredzēt, kura tiesas instance iztiesās konkrēto lietu. Šajā gadījumā būtiski, ka atšķirīgas tiesas instances par konkrēto noziedzīgo nodarījumu var piemērot atšķirīgu maksimālo sodu.. ECK 7. panta pārkāpums.

Alikhanovy v. Russia. Iesniedzēju radinieks tika nolaupīts un vēlāk, šķietami, atrasts arī viņa līķis. ECK 2. panta pārkāpums, jo persona tikusi atrasta mirusi pēc tās aizturēšanas, ko veikusi policija. Prettiesiskā aizturēšana radījusi arī ECK 5. panta pārkāpumu. Nacionālajā līmenī trūkumi izmeklēšanā, tostarp, kavēšanās, tāpēc ECK 2.panta pārkāpums. Saistībā ar radinieku ciešanām par personas nāvi un nespēju noskaidrot, kas noticis, arī ECK 3. panta pārkāpums. Radiniekiem nebija pieejas adekvātai izmeklēšanai, tāpēc konstatēts ECK 13. panta pārkāpums kopsakarā ar ECK 2. un 3. pantu.

Khodyukevich v. Russia. Iesniedzējas dēls mira pēc izlaišanas no apcietinājuma. Trūka pierādījumu, lai ECT varētu konstatēt, vai viņš miris policijas rīcības rezultātā, bet ECT atzina, ka trūkusi neatkarība šī incidenta izmeklēšanā nacionālajā līmenī, jo negadījuma izmeklēšana uzticēta tam pašam policijas iecirknim, kurā tas noticis. ECK 3. panta pārkāpums.