ANO Bads Bērnu tiesības Cilvēka cieņa Cilvēka orgānu tirdzniecība Cilvēktiesības Cilvēktiesību gids Cilvēktiesību izglītība Cilvēktirdzniecība Dati Demokrātija Dezinformācija Diskriminācija Droša vide Dzimumu līdztiesība ECK ECSR ECT Eiropas Komisija Eiropas Padome Eiropas Parlaments Eiropas Savienība Eiropas Savienības Pamattiesību harta Eiropas Sociālā harta Enerģētika ES EST GDPR Ģimene Humanitārās tiesības ICC ICJ Ieslodzījuma vietas Ilgtspējīga attīstība Imigrācija Integrācija Interneta starpnieki Internets Invaliditāte Īpašuma tiesības Izglītība Jaunatne Jaunrades brīvība Karš Kibernoziedzība Kibervardarbība Klimata krīze Konkurss Korupcija Kriminālprocess Laba pārvaldība Labvēlīga vide LGBT LU Mājokļa un korespondences neaizskaramība Mākslīgais intelekts Mediji Medijpratība Migrācija Minoritātes Nabadzība Naida runa Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums Nodarbošanās brīvība Patvērums Personas dati Pilsoniskā sabiedrība Preses brīvība Rase Reliģijas brīvība Sabiedrības līdzdalība Satversmes tiesa SCOTUS Seksuālā ekspluatācija Seniori Sievietes Sociālās un ekonomiskās tiesības Sociālie tīkli Spīdzināšanas aizliegums Taisnīga tiesa Tehnoloģijas Tiesības uz brīvību un drošību Tiesības uz dzīvību Tiesības uz īpašumu Tiesības uz privāto dzīvi Tiesībsargs Tiesiskā vienlīdzība Tiesu varas neatkarība Trauksmes celšana Ukraina UNESCO Uzņēmējdarbība Valsts dienests Vārda brīvība Vardarbība Vēlēšanas Veselība Vides piekļūstamība Vides tiesības Viendzimuma laulība Viendzimuma pāru aizsardzība Vienlīdzīgas iespējas Žurnālisms Rādīt visas tēmas

Prakse

FRA apkopojusi jaunus materiālus par pamattiesībām ES

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ir apkopojusi jaunus materiālus par pamattiesībām Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības Pamattiesību Hartu. Materiāli ir pieejami četrās formās – tiešsaistē pieejamie resursi, publikācijas, e-kursi un informatīvie materiāli. Šie materiāli ir brīvi pieejami ikvienam interesentam aģentūras mājaslapā.

© FRA, 2019

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir iestāde, kas nodarbojas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Harta) nostiprināto cilvēktiesību ievērošanas uzraudzību un kā padomdevēja Eiropas Savienības institūcijām.[1] FRA izstrādātie materiāli sniedz iespēju papildināt jau esošās un gūt jaunas zināšanas par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu dažādos līmeņos, nodrošinot ar Hartu saistītu materiālu pieejamību tiešsaistē. Materiāli ir pieejami četrās formās – tiešsaistes resursi , publikācijas , e-kursi  un informatīvie materiāli.  

Īpaši vēlamies vērst uzmanību uz dažiem noderīgiem FRA mājaslapā pieejamiem materiāliem:

1)    Charterpedia ir veidota kā enciklopēdija par Hartu, tās saturu un ar katru pantu saistīto tiesu praksi. Tā ir FRA galvenais piekļuves punkts darbam ar Hartu. Šis tiešsaistes rīks sniedz iespēju aplūkot Hartas pantus, to oficiālos skaidrojumus un saistīto Eiropas Savienības tiesas un nacionālo augstāko tiesu judikatūru. Šis rīks ļauj brīvi aplūkot arī dažādus FRA veidotos akadēmiskos rakstus  un informatīvās publikācijas . Charterpedia ir pieejama 24 Eiropas Savienības valodās, tai skaitā latviešu valodā.

2)     Tiesu prakses datubāzē ir apkopota Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko tiesu judikatūra, kurā ir atsauces uz Hartu. Datubāzes meklētājs ļaut meklēt tiesu praksi pēc vajadzīgā panta, dalībvalsts, tiesas vai atslēgvārda.  

3)    Hartas e-mācību platforma pašlaik ietver divus tiešsaistes kursus, kuri ir skaidro  Hartas piemērojamību 51. panta 1. punkta nozīmē, t.i., vispārīgos noteikumus attiecībā uz Hartas interpretēšanu un piemērošanu nacionālajās tiesās un iestādēs.[2] Šie kursi ir paredzēti tiesnešiem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem un tiesību zinātņu studentiem. Platformā sadaļā, kas paredzēta pasniedzējiem ir pieejami dažādi materiāli semināru vai apmācību vadīšanai par Hartas piemērošanu. Piemēram, šajā sadaļā ir publicēta rokasgrāmata, kas izstrādāta, balstoties uz tiesu praksi un satur astoņas situācijas un to risinājumus dažādās jomās, kurās nepieciešams piemērot Hartu un Eiropas Savienības tiesības.

Lai piekļūtu e-mācību kursiem, nepieciešams izveidot kontu, kurā jānorāda e-pasta adrese, parole un vārds. Piekļuves kontu var izveidot, izmantojot šo saiti.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild raksta autors saskaņā ar Cilvēktiesības.info lietošanas noteikumiem.

Atsauces